230 milyon tonluk enkaz dayanıksız yapıların kanıtı

Türkiye Müteahhitler Bir­liği’nin (TMB) 2023 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda dep­reme ilişkin tespitler öne çık­tı.

Depremlerin dayanıksız yapı üretiminin yaygınlığını bir kez daha gözler önüne serdiğine dik­kat çeken raporda, “Ortaya çı­kan yaklaşık 230 milyon tonluk enkaz, boyutu itibarıyla Erciyes Dağı’nın büyüklüğü ile kıyaslan­mıştır.

Yitirilen canlar ve yıkılan binalar, doğal afet risklerini ve ze­min şartlarını dikkate alan kent­sel planlamanın, yetkin mühen­disliğin, projeye uygun imalatın, doğru ve kaliteli malzeme kulla­nımı ile yapım faaliyetleri deneti­minin hayati önemini ortaya koy­maktadır” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir